Zamek Ungvár - tymczasowa rezydencja Wittasydów


(Daniel von Witt) #1

Szanowni Mieszkańcy,

mimo pojawiających się trudności przedstawicielom instytucji Sułtanatu udało się wprowadzić i zorganizować kancelarię w Ungvár na Zamku Ungvár. W tym miejscu będziemy przyjmować interesantów oraz załatwiać sprawy formalne dotyczące rozwoju podległego Wittasydom terenu. Kancelaria znajdująca się tutaj będzie także odpowiadać za kontakty z władzami Monarchii i jej poszczególnych części. Pierwszym krokiem z wielu będzie między innymi odrestaurowanie samego zamku, aby był godnym miejscem rezydowania każdego, kto w jego posiadanie wejdzie w przyszłości. Sułtanat będzie tu miał swoją siedzibę tymczasowo, aż zostanie wzniesiona osobna rezydencja na północnym wschodzie od miasta.

(-) Daniel von Witt

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Do prowincji Ung zgodnie z rozkazem JW Regenta wkroczyła 39 Dywizja Piechoty k.u. Honvedu. Żołnierze 11 Pułk Piechoty Honwedu zajęli też Zamek Ungvár. Zadaniem wojska jest kontrola i stabilizacja sytuacji oraz ochrona interesów ludności cywilnej w prowincji.