Żandarmeria


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

Formacja porządkowa. Dba o bezpieczeństwo obywateli i prowadzi służbę wywiadowczą.