Zapisy Austriackiego Frontu Ojczyźnianego(ÖFV)


(Leszek van der Fryssau) #1

Zgodnie z propozycjami przyjaciół z Monarchii Austro - Węgierskiej, powołuje nowy dział do zapisu do Austriackiego Frontu Ojczyźnianego.(Uwaga! W temacie Zapisy do Austriackiej i Węgierskiej Partii Wolności (dawn.Zapisy do Austro - Węgierskiej Partii Wolności Ludowej) nie dokonowujemy już wpisów!)

Austriacki Front Ojczyźniany (dawn. Austriacka i Węgierska Partia Wolności, Austro - Węgierska Partia Wolności Ludowej, skrót ÖFV) - austriacka, dawniej austro - węgierska partia konserwatywna o silnym profilu narodowym i chrześcijańskim. Założona na bazie _Austriackiej i Węgierskiej Partia Wolności i emigracyjnej partii - Austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej. Partia opowiada się za wzmocnieniem roli cesarza w monarchii. W sprawach krajowych opowiada się za utworzeniem Księstwa Austriackiego, będącym jądrem silnej monarchii. Partia domaga się wprowadzenia armii zawodowej z językiem niemieckim w Cesarstwie Austriackim i węgierskim w Krajach Korony św. Stefana.

Programy:

I. KRAJOWY

 1. Silna armia zawodowa.
 2. Połączenie Księstwa Dolnej Austrii i prowincji Górnej Austrii w Księstwo Austriackie
 3. Jednoizbowość parlamentu Księstwa Austrii w oparciu o Radę Krajową.
 4. Austriacki rząd(Rada Rządowa), składający się Namiestnika(szefa rządu), oraz 6 Ministrów:
 • Polityki Wewnętrzne - organ ds. wewnętrznych, zarządzanie policją prowincji itp.;
 • Gospodarki i Finansów - organ ds. zarządzania budżetem, finansowaniem inwestycji i zbieraniem podatków;
 • Miejskiego Planowania - organ ds. zarządzania z ramienia Namiestnika i Burmistrza Miastem Wiedeń;
 • Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych - organ ds. nadzoru nad szpitalami, urzędami pracy i zabezpieczeniem socjalnym;
 • Współpracy Narodowej - organ ds. współpracy miedzy Namiestnikiem a Rządem Centralnym;
 • Wojskowości - organ ds. zarządzania wojskiem w imieniu JCiKM.
 1. Wzmocnienie pozycji Namiestnika
 2. Mianowanie Namiestnika przez cesarza i króla na nieokreśloną kadencje.

II CENTRALNY

 1. Centralizacja monarchii tzw. nowe Austro - Węgry.
 2. Silna armia zawodowa.
 3. Język niemiecki w armii w Cesarstwie Austriackim, węgierski w armii Krajów Korony św. Stefana
 4. Zwiększenie roli Cesarza i Króla
 5. Powołanie Ministerstwa Spraw Krajowych - organ do kontaktów między Rządem Centralnym a Namiestnikami.

SYMBOLE ÖFV

 1. Herb partii

 2. Flaga partii

 3. Flaga przewodniczącego