Zapisy do Austriackiej i Węgierskiej Partii Wolności (dawn.Zapisy do Austro - Węgierskiej Partii Wolności Ludowej)


(Leszek van der Fryssau) #1

W tym miejscu w St. Pölten, postanowiłem działać politycznie. Postanowiłem o powołaniu pierwszej partii o profilu monarchistyczno - ludowym. Nazwa też jest Austro - Węgierska Partia Wolności Ludowej, niem. Österreich - Ungarn Volks Freiheitspartei, węg. Osztrák - Magyar Népi Szabadság Pártja (skrót pl. AWPWL, niem. ÖUVFP, węg . OMNSP).

Główne postulaty partii:

 1. Decentralizacja monarchii tzw. federalistyczne Austro - Węgry.
 2. Silna armia zawodowa.
 3. Dwuizbowość parlamentu w oparciu o Radę Namiestników i Radę Ludu.
 4. Częściowe powierzenie funkcji centralnego rządu na ręce namiestników oraz rządów lokalnych.
 5. Zastąpienie monarchii absolutystycznej, monarchią ludową.
 6. Przekształcenie Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich we Radę Ludową Krajów Naddunajskich.
 7. Powołanie dwóch odrębnych rządów centralnych dla Cesarstwa Austriackiego i Królestwa Węgier połączonych Ministerstwem Obrony(lub Wojny), Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Skarbu.

Jeśli chcesz przystąpić. Pisz na P/W @Leszek_van_der_Fryss


(Wiktor Toghon at Atera) #2

mam pytanie.

Czy koncepcja dualizmu z punktu 7. nie wyklucza federalizmu z punktu 1. ?


(Leszek van der Fryssau) #3

Nie wyklucza bo federalizm jest na poziomie Cesarstwa Austriackiego i Krajów Korony św. Stefana(tj. Królestwo Węgier i Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji itp.) oraz na poziomie Krajów Koronnych w Austrii i Węgier.


(Wiktor Toghon at Atera) #4

Czy proponuje Pan trzystopniowy podział? (MAW===>Austria i Węgry===>Kraje koronne) Czy to konieczne? Co jeśli Kraj Koronny będzie znajdował się na terytorium austriackim i węgierskim jednocześnie? Co z Bośnią?


(Leszek van der Fryssau) #5

Odpowiedź na pytanie 1: Tak. Taki podział preferuje. Odpowiedź na pytanie 2: Tak dla AWPWL to konieczne. Odpowiedź na pytanie 3 i 4: Takie Kraje Koronne jak Księstwo Bośni i Hercegowiny, podlegają pod wspólne zwierznichnictwo Austrii i Węgier i nadzorowane przez wspólne centralne Ministerstwo ds. Wspólnych Krajów Koronnych, które w imieniu Austrii i Węgier w osobie cesarza i króla zarządza przez ręce Ministra, mianowanego przez Cesarza i Króla z pośród zaufanych osób.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Czy aby nie zapętla się pan w tych rozwiązaniach ? Proszę mi przybliżyć konieczność powołania dwóch rządów, które będą połączone kilkoma wspólnymi ministerstwami, wojny, spraw zagranicznych i skarbu. Pozostaje oddzielne ministerstwo spraw wewnętrznych z tym, że dla obszarów wybranych (Księstwo Bośni i Hercegowiny) też będzie wspólne ministerstwo. Chciałbym poznać argumenty dla których ma powstać tak dziwny twór jak podwójny rząd mający wspólne ministerstwa, skoro idziemy w stronę decentralizacji i wszystkie kraje koronne oraz Królestwo Węgier mają autonomię administracyjną i gospodarczą.

W moim przekonaniu Królestwo Węgier powinno być traktowane jak pozostałe Kraje Koronne, Jedynie Budapeszt winien posiadać status miasta stołecznego, jak Wiedeń i taki zresztą ma. Szczerze powiedziawszy nie dostrzegam konieczności, które pan widzi by w Wiedniu i Budapeszcie były te same ministerstwa. Równie dobrze siedziba rządu centralnego może byś w Budapeszcie, zaś parlament we Wiedniu, albo odwrotnie.


(Leszek van der Fryssau) #7

Drogi Herr Henryku,

Wizja AWPWL, opiera się dualizmie i federalizmie wewnętrznym. Oba pojęcia nie wykluczają się. Dualizm to istnienie Cesarstwa Austriackiego i Krajów Korony św. Stefana. Model znany z realnych A-W. Istnienie dwóch rządów było w realnych A-W. Połączonych Ministerstwami Wojny, Spraw Zagranicznych i Skarbu. Dodatkowo zaproponowałem istnienie 4 wspólnego Ministerstwa ds. Wspólnych Krajów Koronnych jako zarządcy w imieniu A-W w osobie Ministra, który nadzoruje w imieniu monarchy działanie takich prowincji.

Pozostałe ministerstwa m.in spraw wewnętrznych, gospodarki, szkolnictwa itp. leży w gestii rządów Austrii i Węgier oddzielnie.

Królestwo Węgier i Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji(jeżeli w przyszłości powstanie) i Księstwo Słowacji, traktowane będzie razem jako Kraje Korony św. Stefana. Na obecne Królestwo Węgier i Księstwo Słowacji jako Kraje Korony św. Stefana, będzie traktowane jako równorzędna część z Cesarstwem Austriackim jako Monarchia Austro - Węgier.

To we kwestii władz centralnych będzie leżało gdzie będzie miała siedziba MSZ, MW, MS, Mds.WKK. Nie muszą być we Wiedniu czy Budapeszcie. Tak samo dotyczy ministerstw cesarskich i ministerstw królewskich.

Drugie pojecie jest mniej znane czyli federalizm wewnętrzny. Federalizm znamy z Dreamlandu czy Sarmacji. Jednak proponujemy feralizm na poziomie Cesarstwa Austriackiego i Krajów Korony św. Stefana(tj. Królestwo Węgier i Księstwo Słowacji)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Rozumiem, że pragnie pan skopiować realną Monarchię Austro-Węgry, ale taka idea odbiega od tego co obecnie tworzymy i jak mi się wydaje, jest daleka od tego co zapowiadał Jego Cesarska Mość w nowej Ugodzie. Dlatego nie przekonał mnie pan do swojej wizji przyszłej Monarchii.


(Leszek van der Fryssau) #9

Jestem osobą otwartą na zmiany programowe. Jeśli chcesz się zapisać . Zapraszam na P/W. Przedyskutujemy jakieś zmiany i ustalimy program jednolity dla AWPWL.


(Wiktor Toghon at Atera) #10

Ja również nie jestem przekonany. Życzę jednak powodzenia.


(Miroslav Barbarez) #11

Ogłaszam od razu z góry, iż w przypadku Księstwa Bośni i Hercegowiny powrót do status quo absolutnie nie wchodzi w grę.


(anonim6) #12

(Wiadomość usunięta z polecenia żandarmerii)

[details=Summary]Jizu, od kidy on ma modiracje? I od kiedy pogawędki są w jego dziale!

Ssiesz Lechu, załóż se Prusy a nie.[/details]


(Thimoteus ik Hohentsolern) #13

Nic mi się nie podoba, Węgry jak i inne kraje (Słowacją, Chorwacja Dalmacja) powinny być traktowane tak samo jak kraje Austriackie.

Węgier, Austriak, dwa Bratanki! I do Państwa i do szklanki!


(Andrew von Lichtenstein) #14

Szanowny Panie Leszku Pomysł powrotu do sytuacji dwóch rządu, tak jak było naprawdę A-W, podoba mi się. Niestety należy go odłożyć na trochę. Większa część osób wyobraża sobie Monarchę inaczej. Poza tym jest nas po porostu za mało. w poprzedniej wirtualnej Monarchii, dopiero po paru latach doszło do Ugody i rozdzielenia Rządu. Jak pisałem wcześniej pomysł fajny, ale nie na te czasy


(Leszek van der Fryssau) #15

Wobec, niechęci innych mieszkańców co do programu AWPWL, Prezes Leszek van der Fryssau, postanowił o stworzeniu drugiego programu dla Dolnej Austrii. Jak również o zmianie nazwy na Austriacka i Węgierska Partia Wolności niem. Freiheit Party Österreicher und Ungarische, węg. Magyar és az Osztrák Szabadság Párt(skr. pl.,AWPW niem.FPÖU, węg.SPOM)

I. KRAJOWY

 1. Silna armia zawodowa.
 2. Jednoizbowość parlamentu Dolnej Austrii w oparciu o Radę Krajową.
 3. Dolnoaustriacki rząd(Rada Rządowa), składający się Namiestnika(szefa rządu), oraz 6 Ministrów *Polityki Wewnętrznej; *Gospodarki i Finansów; *Miejskiego Planowania; *Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych; *Współpracy Rady i Rządu Centralnego; *Wojskowości;
 4. Wzmocnienie pozycji Namiestnika
 5. Mianowanie Namiestnika przez cesarza i króla na nieokreśloną kadencje.

II CENTRALNY

 1. Centralizacja monarchii tzw. nowe Austro - Węgry.
 2. Silna armia zawodowa.
 3. Jednoizbowość parlamentu
 4. Zwiększenie roli Cesarza i Króla
 5. Przekształcenie Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich we Radę Krajów Naddunajskich.
 6. Stworzenie silnego rządu z Kanclerzem na czele.

(Leszek van der Fryssau) #16

Wobec niechęci do mojej osoby na terytorium Węgierskim postanawiam o powołaniu w miejsce Austro - Węgierskiej Partii Wolności, Austriackiego Frontu Ojczyźnianego(niem. Österreicher Front Vaterländische, skrót ÖFV). Partia kontynuuje program .FPÖU tj.

I. KRAJOWY

 1. Silna armia zawodowa.
 2. Połączenie Księstwa Dolnej Austrii i prowincji Górnej Austrii w Księstwo Austriackie
 3. Jednoizbowość parlamentu Księstwa Austrii w oparciu o Radę Krajową.
 4. Austriacki rząd(Rada Rządowa), składający się Namiestnika(szefa rządu), oraz 6 Ministrów:
 • Polityki Wewnętrzne - organ ds. wewnętrznych, zarządzanie policją prowincji itp.;
 • Gospodarki i Finansów - organ ds. zarządzania budżetem, finansowaniem inwestycji i zbieraniem podatków;
 • Miejskiego Planowania - organ ds. zarządzania z ramienia Namiestnika i Burmistrza Miastem Wiedeń;
 • Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych - organ ds. nadzoru nad szpitalami, urzędami pracy i zabezpieczeniem socjalnym;
 • Współpracy Narodowej - organ ds. współpracy miedzy Namiestnikiem a Rządem Centralnym;
 • Wojskowości - organ ds. zarządzania wojskiem w imieniu JCiKM.
 1. Wzmocnienie pozycji Namiestnika
 2. Mianowanie Namiestnika przez cesarza i króla na nieokreśloną kadencje.

II CENTRALNY

 1. Centralizacja monarchii tzw. nowe Austro - Węgry.
 2. Silna armia zawodowa.
 3. Jednoizbowość parlamentu
 4. Zwiększenie roli Cesarza i Króla
 5. Przekształcenie Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich we Parlament Austro - Węgier.
 6. Stworzenie silnego rządu z Kanclerzem na czele.
 7. Powołanie Ministerstwa Spraw Krajowych - organ do kontaktów między Rządem Centralnym a Namiestnikami.

SYMBOLE ÖFV

1.Herb partii

 1. Flaga partii

(Borys Targersdorf) #17

Drogi Leszku

Po pierwsze wystąp o obywatelstwo a po drugie mamy już Ugodę Przeczytaj i napisz program partii na nowo :wink: