Zaproszenie na koronacją Patriarszą

(Marcin Zagłoba) #1
Apostolskie Miasto Rotria, dn. XXVII m. II Anno Domini 2019
ZAPROSZENIE
W imieniu Stolicy Apostolskiej, mam niewysłowiony zaszczyt zaprosić
Jego Cesarsko Królewską Mość Franciszka Leopolda I
oraz wszystkich obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej
na uroczystość koronacji patriarszej Jego Świątobliwości Piusa Leona I,
która odbędzie się w niedzielę, 3 marca 2019 o godzine 14:00 w Bazylice św. Jana na Lateranie.
Liczymy, że obecność tak znamienitych gości uświetni naszą uroczystość.

Z estymą,

/-/ Marcin kardynał Zagłoba

Wikariusz Generalny Rotrii

1 Like