Zaproszenie na koronację JKM Karoliny Aleksandry


(Siergiusz Asketil) #1


(Siergiusz Asketil) #2


(Franciszek Józef II) #3

Ekscelencjo,

Dziękuję za zaproszenie, postaram się przybyć.