Zaproszenie na obchody 10 lecia Rzeczpospolitej Obojga Narodów

ron

(Marcin Zagłoba) #1

Wasza Wysokość! Mości Panowie! Proszę o chwilę uwagi!

ZAPROSZENIE

Serdeczne zaproszenie dla Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz wszystkich mieszkańców Monarchii Austro-Węgierskiej na uroczysty bal, uświetniający 10 lat istnienia Rzeczpospolitej w mikroświecie. Odbędzie się on dnia 18 Listopada o godzinie 19-ej na Zamku Królewskim w stołecznym mieście Krakowie.

W imieniu JKM Augusta V
Samuel Radziwiłł
Podkanclerzy Wielki

(Borys Targersdorf) #2

Ekscelencjo Ambasadorze @Marcin

W imieniu Dworu oraz Ludów i Narodów Monarchii dziękuję za zaproszenie. Radujemy się razem z naszymi Przyjaciółmi z Korony i Litwy.
Piękny jubileusz, kolejnych X lat życzymy.


(Franz Joseph von Habsburg) #3

Wasza Ekscelencjo,

Gratuluję jubileuszu! Postaram się zjawić; jeżeli mi się nie uda, to prosiłbym przekazać Jego Królewskiej Mości oraz obywatelom Rzeczypospolitej najserdeczniejsze życzenia!


(Marcin Zagłoba) #4

Mości Panowie dziękuje za życzenia. Nastąpiła pewna bardzo ważna zmiana. Otóż uroczystość odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim, a nie w Krakowie jak stoi to w zaproszeniu.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

cieszę się, że dużo mieszkańców pojechało do RON


(Borys Targersdorf) #6

I ja tam byłem miód i wino piłem.


(Marcin Zagłoba) #7

Przepiękna uroczystość! Bardzo dziękuje Wszystkim Czcigodnym za obecność!


(Borys Targersdorf) #8

Ekscelencjo Ambasadorze cała przyjemność po naszej stronie :relaxed::relaxed:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

Mam nadzieję, że współpraca między naszymi krajami będzie się rozwijać