Zaproszenie z Unii Trzech Narodów


(Jan Lubomirski-Dostojewski) #1

Rathausio, 4 sierpnia 2018 roku

ZAPROSZENIE

Jako Minister Spraw Zagranicznych, mam zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Monarchii Austro-Węgier oraz Regenta, Xaverego Franciszka Edlera Kłopockiego, na Uroczystość przekazania władzy nowemu Prezydentowi Unii Trzech Narodów Michaelowi Wolferinowi, która odbędzie się 7 sierpnia 2018 roku w Rathausio o godzinie 18:00.

Będziemy zaszczyceni waszą obecnością.

(Franciszek Leopold) #2

Ekscelencjo Ministrze,
Witam raz jeszcze bardzo serdecznie na ziemiach Monarchii Austro–Węgierskiej, i życzę przyjemnego pobytu!
Za zaproszenie pięknie dziękuję i z przyjemnością przyjmuję, i zapewniam że stawię się na uroczystości, bądź jeśli zatrzymają mnie sprawy państwowe, jako że mamy obecnie napiętą sytuację wewnętrzną, wyślę odpowiednio godnego delegata.
Z wyrazami estymy-

Xavery Franciszek edler Kłopocki
Regent Monarchii Austro – Węgierskiej


(Jan Lubomirski-Dostojewski) #3

Dziękuję za potwierdzenie, poinformuję o tym Prezydenta.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,