Zarządzenia


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

ROZPORZĄDZENIE NR 01/1917

O banderze K.u.K. Kriegssmarine

Zgodnie ze zwyczajem morskim ustanawia się banderę Marynarki Wojennej Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Bandera jest widocznym znakiem przynależności okrętu do Monarchii Naddunajskiej. Jest zawieszona na rufie okręty .
Bandera jest to flaga składająca się z trzech poziomych pasy : czerwony-biały-czerwony, każdy 1/3 długości wysokości bandery. Na białym pasie w odległości ¼ od zakończenia flagi znajduje się miniatura bandery. Na górze miniatury znajduje się zamknięta złota korona z pięcioma ramiona i małym krzyżem
Długość bandery : wynosić 3 miary, szerokość 2 miary

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 30.06.1917

Zał.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

ROZPORZĄDZNIE 02/2017

O zawieszeniu bandery na okrętach

Z dniem dzisiejszym przyjmuję się do służby i zezwala się na podniesienie bandery na okrętach :
a. Trałowiec TB-12
b. Trałowiec TB-23
c. Trałowiec TB-24

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 30.06.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

ROZPORZĄDZNIE 03/2017

O utworzeniu dywizjonu trałowców

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony dywizjon trałowców w składzie :
a. Trałowiec TB-10 (w remoncie)
b. Trałowiec TB-11 (w remoncie)
c. Trałowiec TB-12 (w linii)
d. Trałowiec TB-22 (w remoncie)
e. Trałowiec TB-23 (w linii)
f. Trałowiec TB-24 (w linii)
Miejscem postoju dywizjonu jest Poli

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 30.06.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

ROZPORZĄDZANIE 04/2017

O utworzeniu eskadry wodnosamolotów

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony eskadra wodnosamolotów w składzie :
a. Dowództwo
b. 4 samoloty maszyny
c. 8 pilotów
d. obsługa naziemna

Miejscem postoju eskadry jest Poli

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 30.05.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

ROZPORZĄDZANIE 05/2017

O utworzeniu kompani płetwonurków

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony kompania płetwonurków w składzie :
a. Dowództwo
b. 3 plutony płetwonurków saperów
c. park
d. pluton gospodarczy

Miejscem postoju eskadry jest Poli

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 01.06.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

ROZPORZĄDZANIE 06/2017

O utworzeniu dywizjonu kontrtorpedowców

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony dywizjon kontrtorpedowców w składzie :
a. SMS „Tátra”
b. SMS „Csepel"
c. SMS „Lika”
d. SMS „Orjen”

Miejscem postoju eskadry jest Poli

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 01.06.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

K.u.K. Kriegsmarine
Triest

ROZPORZĄDZENIE 07/2017

O utworzeniu flotylli rzecznej

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzona flotylla rzeczna w w składzie :
a. dowództwo
b. 1 eskadra monitorów
c. 2 eskadra monitorów
d. 3 eskadra kutrów
d. kompania gospodarcza
e. kompania saperów
f. park remontowy
g. służby

Flotylla taktycznie podlega dowództwu Korpusu Armijnego w Bośni
Dowódca korpusu wyznacza tymczasowe miejsce postoju

z poważaniem
Andrew von. Lichtenstein


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

ROZPORZĄDZNIE 08/2017

O utworzeniu dywizjonu trałowców

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony dywizjon trałowców w składzie :

a. Trałowiec TB-1

b. Trałowiec TB-2

c. Trałowiec TB-3

d. Trałowiec TB-4

e. Trałowiec TB-5

f. Trałowiec TB-6

Miejscem postoju dywizjonu jest Triest

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 28.07.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

ROZPORZĄDZENIE 09/2017

Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu ogłaszam stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka XIV Korpusu.

podpisano

Andrew von Lichtenstein

Kontradmirał

Triest 03.08.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #11

ROZPORZĄDZENIE 10/2017

Z powodu niepokojów w Treści ogłaszam stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka K.u.K. Kriegsmarine.
Zakazuje się wpuszczanie kogkolwiek na tereny K.u.K. Kriegsmarine bez spesjalnego pozwolenia Dowództwa Marynarki

podpisano

Andrew von Lichtenstein

Kontradmirał
Triest 03.08.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

ROZPORZĄDZENIE 11/2017

Odwołuje stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka K.u.K. Kriegsmarine.

podpisano

Andrew von Lichtenstein

Kontradmirał Triest 14.09.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #13

ROZPORZĄDZENIE 08/2017

O utworzeniu dywizjonu trałowców

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony dywizjon trałowców w składzie :

a. Trałowiec TB-7

b. Trałowiec TB-8

c. Trałowiec TB-9

d. Trałowiec TB-13

e. Trałowiec TB-14

f. Trałowiec TB-15

Miejscem postoju dywizjonu jest Lussino

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 15.09.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #14

ROZPORZĄDZENIE 12/2017

O utworzeniu dywizjonu trałowców

Z dniem dzisiejszym zostaje utworzony dywizjon trałowców w składzie :

a. Trałowiec TB-16

b. Trałowiec TB-17

c. Trałowiec TB-18

d. Trałowiec TB-19

e. Trałowiec TB-20

f. Trałowiec TB-21

Miejscem postoju dywizjonu jest Szybenik

Podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Triest 22.09.1917


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

ROZPORZĄDZENIE 13/2017

O utworzeniu grupy ekspedycyjnej po odbiór naszych pancerników.

Zarządzam powołanie grupy ekspedycyjnej po odbiór naszych pancerników.
W skład grupy wchodzi

 1. dywizjon niszczycieli,
 2. cztery holowniki oceaniczne wyczarterowane od marynarki handlowej
 3. dywizjon trałowców
 4. jeden wyczarterowany statek pasażerski, dla przewiezienia oficerów i żołnierzy przeznaczonych do obsługi pancerników
 5. jeden tankowiec z mazutem do zatankowania zbiorników pancerników

podpisano
Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

Rozporządzenie 1/1918

 1. Ogłaszam alarm we wszystkich jednostkach flot

 2. Zabrania się wpuszczania na teren portów wojennyxh i innych obiektów K.u.K kriegsmarine osób postronnych

 3. Zezwalam na urzycie broni palnej w momencie wtargniecie nieporządanych osób na teren K.u.K kriegsmarine

 4. Rozkaz wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia

Podpisano

Andrew von Lichtenstein Kontradmirał

Triest 10.06.1918


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #17

Rozporządzenie 2/1918

 1. Wszyscy oficerowie, podoficerowie i marynarze mają natychmiast stawić się na swoich okrętach

 2. Wszystkie jednostki pływające mają natychmiast uzupełnić wszystkie stany magazynowe i pobrać pełną ilość paliwa

 3. W ciągu 24 godzin cała flota ma zebrać się na redach portów i być gotowa do długiego rejsu.

 4. Miejsce do którego ma się udać cała K.u.K. Kriegsmarine zostanie podane w zaszyfrowanym rozkazie przekazanym droga radiową.

 5. Marynarze mają obsadzić wszystkie punkty w portach i umocnieniach. Wprowadza się do odwołania trójzmienny czas służby.

 6. Zezwalam na użycie broni palnej w momencie wtargniecie niepożądanych osób na teren K.u.K kriegsmarine

 7. Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Podpisano

Andrew von Lichtenstein Kontradmirał

Triest 13.07.1918


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Rozporządzenie 3/1918

 1. Flota pozostaje na redach i kotwicowiskach. Do porów okręty mogą wpływać pojedyńczo, aby uzupełnić zapasy i przeprowadzić remonty.

 2. Okręty mają być gotowe do otwarcia ognia

 3. Do odwołania oglaszam stan oblężenia we wszystkich obiektach floty

 4. Zezwalam na użycie broni palnej w momencie wtargniecie niepożądanych osób na teren K.u.K kriegsmarine

 5. Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Podpisano

Andrew von Lichtenstein Kontradmirał


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #19

Rozporządzenie 4/1918

1.Z dniem 2 sierpnia 1918 roku znos i się stan oblężenia dla wszystkich jednostek K.u.K Kriegsmarine

 1. Pancerniki, krążowniki i kontrtorpedowce w ciągu 72 godzin udają się w morze na odbycie strzelań próbnych.

 2. W ciągu 48 godzin należy wszystkim oficerom i marynarzom udzielić 24 godzinnych przepustek

4.Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Podpisano

Andrew von Lichtenstein Kontradmirał


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #20

Rozporządzenie 4/2018

W związku z ogłoszoną odezwą JW Regenta w/s Królestwa Monderii i Dyrektywą nr 19 Szefa Sztabu Generalnego ogłaszam stan gotowości bojowej wszystkich jednostkach K.u.K Kreogsmarine.

 1. Dowódców jednostek K.u.K.Kriegsmarine zobowiązuję do cofnięcia wszystkich urlopów i przepustek i przygotowania podległych oddziałów do walki.

 2. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia

podpisano

Andrew von Lichtenstain kontradmirał


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #21

Rozporządzenie 6/2018

 1. Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego o zniesieniu blokady wszystkich portów zarządzał powrót wszystkich okrętów K.u.K. Kriegsmarine do portów macierzystych. Operację będą osłaniać kontrtorpedowce.

 2. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia

podpisano

Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
kontradmirał