Zgromadzenie Elektorów


(Samuel Cunard ) #1

My,Samuel Cunard mocą nadanej Nam władzy zwołujemy Zgromadzenie Elektorów,celem wyboru nowego Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier.


(Tomasz Dostojewski) #2

Kto zaliczany jest do grona Elektorów?


(Samuel Cunard ) #3

Wszyscy aktywni obywatele Monarchii.


(Tomasz Dostojewski) #4

Zgłaszam Samuela Cunarda. Mi na władzy nie zależy, wolę rozwijać kraj.


(Samuel Cunard ) #5

Dziękuję Panu.Mamy tylko jeden problem.Żaden z Nas nie jest administratorem forum.Więc nie możemy używać np.Dzienniku Ustaw.Dlatego propnuję przenieść Austro-Węgry na stronę którą pomału tworzę.Co Pan na to?

Jeżeli do jutra nie pojawi się inny kandydat,to uzanamy,że zostaliśmy nowym Monarchą. Otwieram głosowanie.Potrwa ono do jutra do godziny 24:00. Ja wstrzymuję się od głosu.


(Tomasz Dostojewski) #6

Oddaję głos na Samuela Cunarda.


(Samuel Cunard ) #7

Ogłaszamy wybór nowego Monarchy Austro-Węgier: My,Samuel Cunard Regent Monarchii Austro-Węgierskiej ogłaszamy wszem i wobec,że zostaliśmy wybrani na Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier. W poczuciu obowiązku,wobec Boga i histrorii wybór przymujemy.Jednocześnie przybieramy imię Karol.


(Samuel Cunard ) #8

My, Karol z Bożej łaski Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier, Król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, Arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, Wielki Książę Krakowa, Książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, Wielki Książę Siedmiogrodu, Margrabia Moraw, Książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, Hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, Książę Trydentu i Brixen, Margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, Hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, Pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, Wielki Wojewoda Banatu, etc.postanawamy przenieść forum Naszej Monarchii na nową stronę internetową-maw.vg1.pl.


(Franciszek Leopold I) #9