Zgromadzenie Ogólne


(Daniel January von Tauer-Krak) #1

Zgromadzenie Ogólne Księstwa Słowacji


(Xavery edler Kłopocki) #2