Zjazd Założycielski Naddunajskiej Federacji Piłarskiej

fussball

(Tomasz Dostojewski) #1

Szanowni goście, trenerzy.
Spotykamy się aby ustanowić Federację lub Związek Piłkarski Państw Nadduajskich.
Na Kongresie omówiony zostanie Statut oraz nazwa ów Federacji-Związku a następnie zostanie wybrany pierwszy Prezes .
Zapraszam wszystkich trenerów do wzięcia udziału oraz do debaty .


Wybór Prezesa AWFP
(Tomisław II) #2

Drodzy moi. Jako trener FK Austria Wiedeń, postuluje o użycie nazwy Federacyjny Związek Piłkarski Państw Naddunajskich (FZPPN). Nazwa jest w zmodyfikowanej przeze mnie nazwy, zaproponowanej przez Ahmeda Paszy. Człon Federacyjny, podkreśla federalizm Państw Naddunajskich.


(Tomasz Dostojewski) #3

Zapraszam pozostałych trenerów do udziału w debacie.


(Franciszek Leopold I) #4

A po jaką cholerę?

Ja osobiście proponuję Naddunajską Federację Piłkarską - Donaufussballbund.

 1. Jest naddunajska
 2. Jest federacją
 3. Zrzesza kluby piłkarskie

(Tomasz Dostojewski) #5

Ja także obstaje przy Naddunajskiej Federacji Piłkarskiej (DFB) .


(Tomisław II) #6

Ostatecznie poprze waszą nazwę.


(Wiktor Maretzky) #7

Donaufussballbund - to brzmi dumnie :+1:


(Tomasz Dostojewski) #8

Głosujmy zatem.
Czy jesteś za przyjęciem nazwy : Naddunajska Federacja Piłkarskia ( Donaufussballbund - DFB). ?[poll type=regular]

 • ZA
 • PRZECIW
  [/poll]

Głosowanie potrwa do 22 maja , do godziny 10.00


(Tomasz Dostojewski) #9

Szanowni Trenerzy.
Ogłaszam iż nazwa została przyjęta jednogłośnie.
Gratuluje nam wszystkim.

Przejdźmy zatem do kolejnego etapu Zjazdu, a dokładniej do Statutu Naddunajskiej Federacji Piłkarskiej ( Donaufussballbund - DFB ).

Wzorując się na dawnym Statucie AWFP , proponuje :

[quote]## Statut DFB

Art. 1.
Naddunajska Federacja Piłkarska ( Donaufussballbund - DFB ) zwana dalej „Federacją” lub w skrócie DFB jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na Terytorium Naddunajskim, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Sarajewo.

Art. 3.
DFB działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Terytorium Naddunajskiego.

Art. 4.
Celem DFB jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Terytorium Naddunajskiego na arenie międzynarodowej.

Art. 5.
DFB zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na Terytorium Naddunajskim. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Terytorium Naddunajskiego.

Art. 6.
Kluby skupione w DFB mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 7.
Na czele Federacji stoi Prezes.

 1. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa lub rezygnacji obecnie urzędującego.
 2. Do kompetencji Prezesa należy:
  a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
  b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  c) powoływanie trenera kadry narodowej,
  d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 8.
Organem właściwym do spraw kontroli pracy Prezesa jest Zarząd, w skład którego wchodzą aktywni menadżerowie wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.

 1. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rządu .
 2. W przypadku potwierdzonego ustania aktywności Prezesa i wobec braku aktywnych menadżerów, decyzję w sprawie obsady stanowiska Prezesa DFB podejmuję obecny w Zarządzie przedstawiciel Rządu , o ile takowy został oddelegowany.

Art.9.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.[/quote]

Logo DFB :

Proszę o udział w debacie nt. Statutu oraz Loga.


(Franciszek Leopold I) #10

Logo mi się bardzo podoba :slight_smile:
Co do statutu, zastanawia mnie ten punkt:[quote=“Ahmed_Pasza, post:9, topic:429”]
W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę.
[/quote]
Czy możnaby dodać że wymaga to każdorazowej akceptacji Zarządu?


(Ludwik Tomović) #11

Dodanie takiej adnotacji zdecydowanie pomoże na przyszłość :slight_smile:


(Franciszek Leopold I) #12

Myślicie, herr Tomović, że będą się do nas z innych krajów pchać drzwiami i oknami? :wink:


(Ludwik Tomović) #13

Nie wiem, ale lepiej takie zabezpieczenie dać na wszelki wypadek :wink:
Bo np. mielibyście “kosę” z jakąś mikronacją, i menedżerowie klubów z tamtej masowo by się zapisali do DFB i sparaliżowali jej pracę.

Warto dodać jeszcze do Statutu sposób wyboru Prezesa :slight_smile:


(Franciszek Leopold I) #14

No właśnie o zabezpieczeniu przed taką sytuacją myślałem.


(Tomasz Dostojewski) #15

Proponuje usunąć całkowicie ten wpis. Członkami federacji byliby tylko menedżerowie drużyn pochodzących z Terenów Naddunajskich.
Sposób wyboru Prezesa jest zawarty w Statucie już.


(Franciszek Leopold I) #16

Hmm, wydaje mi się że federacja zrzesza kluby, a nie osoby?


(Ludwik Tomović) #17

A w którym miejscu jest opisany wybór Prezesa?

Bo nie widzę :frowning:

Ponadto pkt. 2 art 8. może być niezgodny z zaleceniami MUP


(Wiktor Maretzky) #18

Te punkty można wykreślić. Gdy zabraknie aktywnych menadżerów, działalność związku ulegnie zawieszeniu.

Logo może być :+1:


(Tomisław II) #19

Jakim prawem siedziba Federacji ma się znajdować we Sarajewie nie we Wiedniu lub Budapeszcie.
Jest to chyba żeczą naturalną iż siedziba Federacji jest we stolicy. My mamy aż dwie.


(Franciszek Leopold I) #20

Rzeczą…

I nie, wcale nie jest. Mnie osobiście się podoba pomysł z Sarajewem, niech żyje decentralizacja.
Tylko obawiam się że Sarajewo nie jest miastem stołecznym, @Ahmed_Pasza :wink: